Název:
Gama-glutamyltransferáza
Název dle žádanky:
GGT
Zkratka:
GGT
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
3 dny

Referenční meze

Věk

F 15 60
M 15 60
U 0 6T
U 6T 1
U 1 15
U 60 90
U 90 150

 

Norma

0,14 0,68
0,14 0,84
0,37 3,00
0,10 1,04
0,10 0,39
0,15 0,92
0,05 0,78